PROVISORISK LÖSNING

Kodlåset till miljörummet är nu bortplockat och ersatt med ett vanligt lås som inte går att låsa.

Detta är bara tillfälligt då det krånglande låset ska skickas till tillverkaren för kontroll.

Vi hoppas på en snabb lösning.

Styrelsen