Vårsopning

24-25/4 kommer farmartjänst att maskinsopa vårt område.

För att spara på kostnaden vill farmartjänst att vi sopar ut flisen från kanterna så att man lättare kan ta upp den.

Detta passar ju bra att göra på städdagen eller hjälp varandra innan farmartjänst kommer.

Mvh Styrelsen