Brandvarnardagen

Idag uppmärksammar vi Brandvarnardagen. Syftet är givetvis att säkerställa att alla hushåll har fungerande brandvarnare, detta då vi går in i en tid då många bränder inträffar i hushåll runt om i landet. Fungerar brandvarnaren inte – byt batteri eller hela brandvarnaren. Glöm inte att erbjuda er att hjälpa era grannar om behovet finns.

Ni som har pulversläckare, glöm inte att dessa ska vändas upp och ner några gånger, så att pulvret inte klumpar sig. Om ni lägger örat mot släckaren när ni vänder den så ska ni höra pulvret hasa ner. Hör ni ingenting så har ni sannolikt en obrukbar släckare som behöver tillsyn eller utbyte! Gör denna kontroll minst en gång i kvartalet.

Föreningens bestämda rekommendation är att alla hushåll ska ha en brandvarnare på varje våning, brandfilt samt brandsläckare.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en kostnadsfri SMS-tjänst som kan användas för att regelbundet få ett SMS som påminner er om att prova brandvarnarna, anmäl er (eller någon ni bryr er om) på www.skyddadigmotbrand.se

Var rädda om er i jul!

Brandförebyggande information

Nu ger jag mig strax ut för att dela ut brandförebyggande information i era brevlådor. Detta är en del av kampanjen Aktiv mot brand som vi tidigare informerat om här på hemsidan.

Jag hoppas att du och din familj lägger en stund på att ta del av materialet och tar till er av de tips som ges på brandförebyggande åtgärder. Ta även tillfället i akt att ta fram en plan för hur ni ska agera om det börjar brinna, och bestäm en återsamlingsplats utanför bostaden. Se gärna filmen nedan tillsammans.

Passa också på att testa brandvarnarna och åtgärda de som inte fungerar! Kanske sitter de dessutom på fel plats, eller har ni för få? Brandvarnaren är en billig livförsäkring för dig, din familj och dina grannar.

Stort engagemang!

Sedan några dagar är enkäten angående brandskydd avslutad och stängd. Vi fick in 53 svar. Vi är överväldigade över responsen, den hjälper oss att skapa en förståelse för hur vi kan arbeta vidare med brandskyddet här på Violgatan. Både deltagarantalet och svaren som kommit in visar också att det här är en fråga som engagerar de boende i området.

Som utlovat kommer det sammanställda resultatet publiceras här på violgatan.se lite senare.