Brandvarnardagen!

Då var det dags för Brandvarnardagen 2014!

Första december är Brandvarnardag i hela Norden. Budskapet är enkelt: testa era brandvarnare. Tryck på testknappen, händer det inget måste batteriet bytas, eller hela brandvarnaren.

Eftersom tiden går fort och det är lätt att glömma att testa brandvarnarna finns det en tjänst som påminner genom SMS, givetvis gratis. Klicka på bilden nedan så kommer ni till sidan där ni anmäler hur ofta ni vill få påminnelsen och till vilket telefonnummer. Där finns även information om hur man avbeställer tjänsten.

Det här är för viktigt för att skjuta upp till imorgon, klicka på bilden nedan NU!

SMSbrand

Lekplatsen

Äntligen har kommunen börjat med att ”fixa” till den stora lekplatsen. Man kommer bl.a. att sätta ditt ett torn med rutschkana och byta sanden. I samband med arbetet kommer lekplatsen att stängas av med ett tillfälligt staket och gungorna tas bort. Detta för att förhindra att någon vistas på lekplatsen under arbetet.Så fort arbetet är slutfört kommer gungorna att sättas upp igen.

Styrelsen

Driftstörning bredband

Tele2 m.fl. har just nu störningar i sin bredbandstjänst (inkl. bredbandstelefoni/-TV) rapporterar bl.a. GP. Jag hade problem under söndagkvällen och på måndag morgon saknade jag tjänsten helt. Efter omstart av boxen i klädkammaren (fiberkonvertern) och routern så började min tjänst fungera igen. Eftersom ni förmodligen har lite olika apparater inkopplade så blir det generella tipset alltså att stänga av allt och sedan starta upp apparaterna en efter en, från fiberkonvertern och vidare mot datorn.

Tele2:s driftsinformation finns här.

 

Erbjudande

Som tidigare aviserats så besökte Jonas från  Länsförsäkringar oss idag under städdagen. Tack Jonas!

Med sig hade han, förutom goda råd, även ett erbjudande från Kidde, nämligen ett paket bestående av en 6-kilos pulversläckare, en brandfilt och en brandvarnare för 500 kronor inkl. moms och frakt.

Kidde önskar att vi samordnar beställningen, vi återkommer med detaljer så snart vi funderat ut det med effektiva sättet att lösa detta.

Värme o varmvatten

Vi har nu haft det ”nya” systemet i drift ett tag och det har fungerat om än med en del brister. Några av er har hört av sig, och tycker att elementen inte blir varma eller bara del av elementen.

Den nya värmeväxlaren styr flödet och temperaturen på fjärrvärmen baserat på utomhustemperaturen. Vid yttertemperaturer över 17 grader så stänger pumpen av automatiskt. Temperaturen på fjärrvärmen styrs vid lägre yttertemperaturer enl. en förinställd kurva. Ju kallare ju mer värme. Just nu är det vanligt med dagstemperaturer runt 10-15 grader. Då är temperaturen på vattnet som distribueras drygt 30 grader, och elementen kan upplevas som kalla men värmer likafullt upp fastigheten. Bästa stället att känna efter om värme kommer in i fastigheten är på de ingående rören i klädkammaren. Passa gärna på att känna på de utgående också, och märk skillnaden däremellan.

För er som installerat nya ventiler o termostater så är dessa inställda efter ett visst schema som vi fått från konsultfirman. Termostaterna är av en typ som stryper vid max 24 grader, vilket skall ge c:a 22 grader rumstemperatur. Att inte alla har bytt till nya ventiler och termostater kan eventuellt påverka flödet hos de som bytt. Vi vet inte men vi följer detta kontinuerligt.

Den förhållandevis varma hösten har gjort att vi inte fått testa anläggningen i olika temperaturer. Vi kommer löpande att justera värmekurvan tills vi får en bra balans mellan komfort och ekonomi.

När det gäller varmvattnet så är en ny cirkulationspump beställd som bör förbättra flödet. Vi kör ut 55 gr i systemet men får endast 42 gr tillbaka. Det borde vara 55 gr ut och 50 gr tillbaka. Detta kan bero på cirkulationspumpen som inte pumpar tillräckligt men det påverkas också av om någon eller några har dåliga blandare.

Vi hoppas denna informationen klargör något. Vi återkommer med mer info.

Styrelsen

Obehöriga i garaget!

Enligt uppgift ska obehöriga ha befunnit sig i garagen i höjd med länga 6 natten till lördag. När en av våra medlemmar kom hem vid 2-tiden på natten lämnade en person garagen och försvann upp i skogen mot miljöhusen och en mörk bil lämnade området. När medlemmen kände på garageportarna visade det sig att ett stort antal garage stod olåsta.

Vi vill påminna om att alla garage ska hållas låsta. Saknas nycklar eller lås inte fungerar måste dessa åtgärdas. Tänk på att det påverkar era grannar om ert garage står olåst. Förvara inte stöldbegärligt material i garage/bilar, det drar till sig tjuvar.

Kvartalsavgift

Året har inneburit många förändringar av värmeåtgången.

I början av året installerades en ny värme- och varmvattenväxlare. Denna anläggning styr värmen på ett betydligt mer effektivt sätt. Bl.a. stänger den av vid yttertemperatur över 15-17grader.

Byte av ventiler i panncentralen och i radhusen medförde att värmen var avstängd i drygt 3 månader. Tillsammans med gynnsamt väder har detta medfört att fjärrvärmeåtgången är betydligt lägre än föregående år. Om vi räknar med att resten av året blir som föregående år så kommer vi att göra en stor besparing mot budget.

Gör vi ingen åtgärd kommer vi att få betala c:a 30% skatt på överskottet.

Styrelsen har därför beslutat att sänka årsavgiften med 3500 kr.

Då den fjärde kvartalsavgiften precis har betalats in har vi efter konsultation med vår revisor beslutat följande tillfälliga förfaringssätt:

3000 kr av det inbetalade kvartalsbeloppet bokförs som en intäkt medan resterande 3500 kr bokförs som en skuld till fastighetsägarna.

Hur vi skall reglera skulden till er bestämmes på nästa årsstämma i slutet av mars.

Skulle någon sälja sin fastighet under tiden fram till årsstämman så kan vi reglera skulden till er.

Detta skall inte vad vi vet ge några skatteeffekter.

Hoppas ni tycker detta förfaringssätt är OK då en återbetalning av avgiften i år skulle medföra stora administrativa problem. Bl.a. skulle alla behöva lämna ut kontouppgifter för att möjliggöra återbetalning.

Styrelsen

Brandförebyggande information

Nu ger jag mig strax ut för att dela ut brandförebyggande information i era brevlådor. Detta är en del av kampanjen Aktiv mot brand som vi tidigare informerat om här på hemsidan.

Jag hoppas att du och din familj lägger en stund på att ta del av materialet och tar till er av de tips som ges på brandförebyggande åtgärder. Ta även tillfället i akt att ta fram en plan för hur ni ska agera om det börjar brinna, och bestäm en återsamlingsplats utanför bostaden. Se gärna filmen nedan tillsammans.

Passa också på att testa brandvarnarna och åtgärda de som inte fungerar! Kanske sitter de dessutom på fel plats, eller har ni för få? Brandvarnaren är en billig livförsäkring för dig, din familj och dina grannar.