Asfaltering av gångar vid jämna nummer

Vi har nu fått besked från Kungsbacka kommun/Teknik ang. asfaltering av gångarna mellan fastigheterna på jämna nummer. Arbetet kommer att påbörjas vecka 33. Arbete innebär att asfalten rivs upp, dagvattenbrunnar justeras och att därefter asfalteras på nytt. Vi återkommer med ytterligare info. i god tid före arbetets början.

Styrelsen

Laddning av el o laddhybridbilar

Det börjar bli allt vanligare med s.k elbilar som behöver laddas. Vi vill göra er uppmärksamma på att våra eluttag i garagen inte är dimensionerade eller tillräckligt säkrade för ”elbilsladdning”. Det är absolut förbjudet att ansluta elbilsladdare till vägguttagen i garagen. Brandrisken är stor vid överhettning. Styrelsen håller på och tittar på alternativ för elbilsladdning. Vi återkommer med förslag.

Styrelsen

Låsen i miljöhusen

Som ni säkert märkt så är låsen i miljöhusen slitna. Denna typ av lås tillverkas inte längre så vi kan inte bara byta låskolv utan måste dessutom ha nya nycklar. Vi har tagit in offert på dels ett vanligt lås med 120 st nya nycklar och dels ett kodlås med s.k. tag. Vi återkommer snarast med åtgärd.

Styrelsen

Ännu 1 garageport påkörd

Nu har det hänt igen. Garageporten till 8i har vad det verkar som blivit påbackad. Om det är en bil inblandad så gäller inte vår försäkring utan det regleras via trafikförsäkringen för den som vållat skadan. Vet vi inte vem det är som orsakat skadan får föreningen dvs vi stå för reparationen. Kostnad mellan 6 o 7000:-. Då det är nedersta panelen måste alla panelerna monteras ner.
Det är ytterst viktigt att vi alla är aktsamma om portarna och ser till att även besökare görs uppmärksamma på problemet. Det är våra egna pengar det gäller plus besväret.
Har någon uppgift om vad som hänt är vi tacksamma om ni kontaktar styrelsen.

Styrelsen

Påbackad garageport

Tyvärr har en garageport blivit påbackad. Det är 4G som blivit drabbad denna gång. Det är antagligen en bil med dragkrok som åstadkommit skadan. Om någon känner till vem som åstadkommit skadan så vore vi tacksamma om ni hör av er till styrelsen.
Portarna är kännsliga för åverkan då det påverkar automatiken. Denna typ av skada uppstår knappast vid ut o infart i garagen utan när någon försöker vända på gatan. Det gäller att iakta stor försiktighet om man i undantagsfall behöver vända på gatan.

Styrelsen

Rengöring av sopkärl på torsdag den 19/4

När tömningen av kärlen för hushållsavfall och matavfall är gjord på torsdag fm så skall kärlen spolas av. På stämman lovade bl.a. Bosse Lobrant att ta hand om detta.
Det är ytterst viktigt att inga sopor slängs i kärlen förrän de är rengjorda.

Det andra miljöhuset städas som vanligt på städdagen.

Styrelsen

Höststädning 11 november

Informationen om den årliga höststädningen har tydligen inte skett.

Höststädningen kommer att äga rum lördagen den 11 november med start 10:00. Längrepresentanterna träffas 09:30 som vanligt.

Container är beställd. Här kan brännbart läggas. OBS att det ej får läggas metall, tryckimpregnerat virke eller annat ”speciellt avfall”.

Styrelsen

Lägesrapport garageportbyte

Arbetet flyter enligt plan. 4 portar byts per dag. Vi har nu bytt i två längor på udda nummer. under veckan kommer den tredje längan att bli klar och den sista längan veckan därpå. Därefter fortsätter arbetet på jämna nr. Elarbeten görs parallellt med garageportbytena. Överlämnandet av fjärrkontroller sker fredagar em när en länga är klar. I samband med överlämnandet skall en kvittens skrivas på.

Styrelsen