Bredbandsbolaget blir Telenor

Som många av er säkert noterat så blir Bredbandsbolaget och Telenor ett. För oss innebär det ingen annan förändring än att ev. fakturor på extra tjänster kommer att komma från Telenor. Är man redan mobiltelefonikund hos Telenor finns möjlighet till Kombiabonnemang. Mer information finns här.

Kaos i soprummet!

Som flera noterat så har soporna av okänd anledning inte tömts idag. Det innebär att det är mer än överfullt i soprummet just nu, och vi ber er att i möjligaste mån undvika att besöka soprummet.

Vi kommer givetvis att felanmäla det hela, och hoppas att det åtgärdas under morgondagen.

Grannsamverkan och lagring av personuppgifter

MED ANLEDNING AV NY DATALAG (GDPR) AVSEENDE LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Hela metoden grannsamverkan grundar sig i att dela uppgifter mellan varandra för att kunna kommunicera, samverka och sprida information på bästa sätt. Att vara med är också helt frivilligt och personen lämnar därmed ifrån sig de uppgifter som är nödvändiga i avseende att delta i grannsamverkan och kunna få information.

Som medlem i grannsamverkan:

Genom att lämna mina uppgifter på Violgatans kontaktlista samtycker jag till att ombud för grannsamverkan i mitt område får lagra dessa uppgifter samt att kontaktlistan får delas ut till mina närmaste grannar (egen länga, länga framför och bakom). Samtycket omfattar även att min gatuadress och husnummer får lagras hos kommunen och polisen i syfte att användas inom grannsamverkan.

OM JAG INTE VILL LÄMNA MINA UPPGIFTER (= ej samtycker)

innebär det att jag inte kan vara med i grannsamverkan och inte heller kommer kunna nås av den information som skickas ut. Skriftlig info om detta behöver vara kontaktombudet tillhanda senast den 24 maj, då uppdaterade kontaktlistor kommer att skickas ut under juni månad.

Svar behöver endast meddelas om man inte samtycker.