Rengöring av sopkärl på torsdag den 19/4

När tömningen av kärlen för hushållsavfall och matavfall är gjord på torsdag fm så skall kärlen spolas av. På stämman lovade bl.a. Bosse Lobrant att ta hand om detta.
Det är ytterst viktigt att inga sopor slängs i kärlen förrän de är rengjorda.

Det andra miljöhuset städas som vanligt på städdagen.

Styrelsen

Ny kvartalsavgift!

På årsstämman beslutades att kvartalsavgiften höjs med 500 kronor. Detta gäller retroaktivt även kvartal ett, varför avgiften som ska betalas sista april är 7500 kronor för att kompensera för kvartal ett.

Mer information om hur och när avgifterna ska inbetalas finns här.