Kvartalsavgifter

Idag sker de flesta inbetalningar via Internet och därför känns det onödigt
att dela ut inbetalningskort till alla varje kvartal.

Kvartalsavgiften betalas in på bankgiro: 236-4701.

De som vill ha inbetalningskort kan kontakta Majvor på tel 0300-144 63.

KVARTAL       AVSER          BELOPP     FÖRFALLODAG

2/2019            Apr-Jun          7000            2019-04-30
3/2019            Jul-Sep          7000            2019-07-31
4/2019            Okt-Dec         7000            2019-10-31
1/2020            Jan-Mar         7000            2020-01-31