Månadsinformation nr 2

Vi har nu fått de ändrade stadgarna godkända av bolagsverket. Det var ett par förändringar av tidpunkterna för bl.a motioner och kallelse. De uppdaterade stadgarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan. Styrelsemedlemmar och suppleanter är också registrerade hos bolagsverket..

Vi har nu installerat ett luftreningsaggregat med s.k. ozonrening i miljöhuset. Det är viktigt att fönstren är stängda för att reningen skall fungera. Vi har redan märkt en stor ändring av lukten. Det bildas en metallisk lukt av ozonet.

Nya vattenmätare och kopplingar har bytts i våra två ingående ledningar för vatten.

Tekniska nämnden på kommunen har bekräftat att de skall påbörja korrigering av en del brunnar i gångarna och därefter asfaltera. Arbetet kommer att påbörjas i slutet av augusti.

Det kommer att hållas ett extra medlemsmöte den 14:e oktober i Hålabäckskolan. Detta extra möte skall enbart behandla vår energiutredning och hur vi skall gå vidare. Kallelse och information kommer att skickas ut i mitten av september.

Vi har fått in drygt hälften av blanketterna för medlemsskap i vår ekonomiska förening. Det är viktigt att alla lämnar in detta dokument. Blanketter finns på hemsidan.

Styrelsen