Asfaltering av gångar vid jämna nummer

Vi har nu fått besked från Kungsbacka kommun/Teknik ang. asfaltering av gångarna mellan fastigheterna på jämna nummer. Arbetet kommer att påbörjas vecka 33. Arbete innebär att asfalten rivs upp, dagvattenbrunnar justeras och att därefter asfalteras på nytt. Vi återkommer med ytterligare info. i god tid före arbetets början.

Styrelsen