Underhåll av garageportar – inga bilar i garagen

Efter några års användning är det nu dags att genomföra periodiskt underhåll av våra fina garageportar. Vi gör detta för att förvalta vår investering på ett ansvarsfullt sätt.

Underhållet kommer utföras av Garageportexperten under två dagar. De börjar den femte mars, i jämna nummers garage och fortsätter den sjätte mars i ojämna nummers garage. Arbetstiderna för både dagarna är 07.30 till 16.00. Under denna tid behöver vi be er att flytta ut era bilar ur garagen, så att personalen får utrymme att arbeta på och inga tråkiga skador på bilar uppstår.

Under arbetet kommer huvudnyckel till garagen att användas. Observera att arbetet är obligatoriskt för alla garage, då garagen är föreningens egendom.

Sammanfattningsvis: Inga bilar får parkeras i

  • Jämna nummers garage den 5/3 kl 07.30 – 16.00
  • Ojämna nummers garage den 6/3 kl 07.30 – 16.00