Sophämtning jul/nyår

Som ni säkert vet hämtar Ragn-Sells våra brännbara sopor måndagar och torsdagar. Under jul- och nyårsveckorna ändras detta i någon mån. För att minska effekten av detta ber vi er att slänga så mycket hushållssopor som möjligt före tömningen den 22/12. Därefter är nästa tömning först den 27/12. Samma gäller för nyår, försök få med så mycket som möjligt i tömningen den 29/12, då följande tömning sker först efter nyårshelgen (4/1). Det finns ingen annan än vi själva som städar i miljöhusen, men hjälps vi åt så kan vi hålla ordning även under denna period.

Vi kommer som vanligt beställa en extra container (23/12-4/1). Denna är i första hand till för kartonger och omslagspapper som hör julen till, men blir det fullt i miljöhuset går det bra att även slänga hushållssopor där. Använd i första hand miljöhuset, då sopor som slängs i containern kommer ligga där och lukta ända till den 4/1. Containern är inte tänkt att användas för att göra sig av med allmänt skräp, utan där hänvisar vi till återvinningscentralen.

Soptömning i december sker alltså (dag): 20, 22, 27, 29. Ingen tömning på nyårsafton, därefter enligt ordinarie schema (måndag/torsdag) med start den fjärde januari.

Tack för hjälpen!