Årsmöte 30:e mars

Årets årsmöte kommer att äga rum måndagen den 30:e mars kl 19:00 i Hålabäcks aula.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 28:e februari, då de enligt stadgarna skall vara med i kallelsen som skickas ut inför årsstämman.

Styrelsen

TV o bredband från bredbandsbolaget

Som ni tidigare informerats om så byter vi snart till Bredbandsbolaget som leverantör av  TV via koaxialnätet och bredband o telefoni via fibernätet. Ni har fått information från Bredbandsbolaget för några dagar sedan. Bytet kommer att ske 26:e mars

Det gemensamma TV-utbudet, T-1, framgår av tidigare utskick. Vill man utöka utbudet till T-2 eller T-3 gäller följande tilläggspriser.

Uppgradering till T-2   79:- inkl. moms. Faktureras separat

Uppgradering till T-3    229:- inkl. moms. Faktureras separat

Övriga tilläggskanaler enl. ordinarie prislista.  Faktureras separat

Info om tillägg finns på www.bredbandsbolaget.se och i foldern ni fick.

Bredbandsavtalen är individuella och var och en får ta ställning till utbud o priser. Vi har möjlighet att teckna ett s.k. gruppanslutning, vilket innebär att alla hushåll blir anslutna. Gruppanslutning medför en kraftig redusering av priserna. Det förutsätter dock att alla är med. Man behöver naturligtvis inte använda det om man inte vill. Om vi t.ex. gjorde ett gruppavtal med hastighet 10/10 blir priset 89:- / hushåll istället för 299:-. Vill man gradera upp till 100/10 så kostar det 99:- extra som faktureras separat. Det blir 188:- istället för 369:-. Vi kommer att ta upp detta på den ordinarie årsstämman den 30:e mars. Denna information kommer också att finnas i kallelsen till årsstämman.

Det finns inga varianter utan antingen är alla anslutna eller så är det individuellt. Det går inte att förhandla kollektivt för endast en del av hushållen.

Styrelsen

 

Miljöhuset

Vi har flera gånger påpekat vikten av att det hålls bra ordning. När det bl.a. gäller wellpapp så är det viktigt att kartonger viks ihop ordentligt. Vi har fått extraräkning på tömning vid två tillfällen då de som hämtar har fått en massa extraarbete.

Det går inte att lägga saker på golvet. Där ligger just nu en gammal infravärmare o en radio. Vem skall ta bort dessa? Skärpning!

Styrelsen

Grannsamverkan på Violgatan

Vi har nu gått runt till alla hushåll på Violgatan med information om vad Grannsamverkan är. Vi har dock inte fått tag i alla.
Har du fått info i din brevlåda så var du inte hemma när vi kom. Vill du vara med i nätverket går det bra att kontakta mig via de kontaktuppgifter som finns i informationen du har fått. Ett annat alternativ kan vara att du anmäler dig i samband med årsmötet.
Nästa steg är att dekaler delas ut, skyltar sätts upp, och inom kort kommer också telefonlistor att skickas ut.
Den här informationen återfinns på anslagstavlan i miljöhus 1 för de som inte kan läsa hemsidan.
Samordnare med medhjälpare

Garageportar

Observera att garageportarna alltid skall vara stängda o låsta när ni inte är i garagen. Detta är extra viktigt då vi för ett tag sedan hade ett antal inbrott där bl.a. däck stals. Dels för er egen skull men också för era grannar skull.

Styrelsen

Nytt avtal TV, bredband o telefoni

Bredbandsbolaget som är ägt av Telenor har som tidigare meddelats övertagit/förvärvat Tele2:s fasta fiber o kabelverksamhet i Sverige. Ni har fått information från Bredbandsbolaget i dagarna.

Detta innebär att det gemensamma TV-utbudet ändras en del. Vi har beslutat att teckna ett gemensamt T-1 Bas vilket innebär följande utbud

Vill ni ha ytterligare kanaler så beställs de direkt av Bredbandsbolaget.

Beträffande bredband o ip-telefoni så är detta som tidigare individuella avtal. Ni som har bredbandsuppkoppling via fibernätet har fått ett nytt avtalsförslag i Bredbandsbolagets utskick. Vill ni ändra något eller avsluta abonnemanget så kontaktar ni Bredbandsbolaget.

I övrigt se information från Bredbandsbolaget

Ändringen kommer att ske om c:a en månad

Styrelsen

Ny varmvattenspump

Vi har nu låtit byta ut den gamla varmvattenspumpen och installerat en ny modern pump i panncentralen. Denna åtgärd skall förbättra flödet/cirkulationen av varmvatten. Vi hoppas att det med detta löser de problem vi haft med varmvattnet på vissa ställen.

Styrelsen