Asfaltering vid garagen udda nummer

Som ni märkt blev det ingen asfaltering denna vecka. Nu när stolparna är mer eller mindre frilagda så ser vi att ett flertal stolpar behöver åtgärdas. Underlaget, plankan under, är vid flera ställen murken och behöver bytas. Detta gäller även några stolpar. De vita bräderna vid stolparna skall bytas i samband med montering av garageportarna. Stolparna kommer att åtgärdas före asfaltering sker. Vi återkommer så snart vi har en tidsplan.

Garagen går att nyttja som vanligt även om det är en liten kant man måste passera.

Styrelsen

Asfalteringen vid garagen

Grundarbetet är nu klart och det som återstår är själva asfalteringen.

Asfalteringen kommer förhoppningsvis att ske under nästa vecka. Vi återkommer så fort vi har ett besked när detta sker. Garagen kan användas som vanligt framtill asfalteringen då bilarna åter behöver vara ute ur garagen.

Under början av hösten kommer vi att byta garageportar.

Styrelsen