Smitväg

I samband med det arbete som kommunen utför på Gullvive-, Dalie- och Fyrklövergatan har vi uppmärksammats på att trafikanter som ska till dessa adresser har använt vägen förbi Violgatans jämna nummer och vidare ut på gång-/cykelvägen som smitväg till dessa gator. Detta har då resulterat i ökad trafik på Violgatan.

Vi har varit i kontakt med kommunen som lovat att omgående sätta upp hinder för att denna trafik ska upphöra. Gör oss gärna uppmärksamma på om problemet trots detta kvarstår eller andra problem uppstår.

Trygg i Hålabäck – enkät

Vi slår gärna ett slag för kommunens initiativ ”Trygg i Hålabäck”. Det är ett initiativ för att, tillsammans med de boende i Hålabäck, se över trafiksäkerhet, trygghet och möjligheter kring olika mötesplatser.

Mer information och länk till en enkät finns på kommunens hemsida. Där kan man även anmäla sig till ett dialogmöte. Sista anmälningsdag var igår, men är någon intresserad och snabb så går det säkert att anmäla sig i efterhand!