Trygg i Hålabäck – enkät

Vi slår gärna ett slag för kommunens initiativ ”Trygg i Hålabäck”. Det är ett initiativ för att, tillsammans med de boende i Hålabäck, se över trafiksäkerhet, trygghet och möjligheter kring olika mötesplatser.

Mer information och länk till en enkät finns på kommunens hemsida. Där kan man även anmäla sig till ett dialogmöte. Sista anmälningsdag var igår, men är någon intresserad och snabb så går det säkert att anmäla sig i efterhand!