Bastu och mangel.

Tyvärr har inte snickarföretaget gjort klart i bastun och mangelrummet och strömmen är inte inkopplad

De skulle varit på plats under vecka 42 men vi hoppas de kan göra klart denna veckan.

Vi kommer att meddela när bastu och mangel går att använda igen.

Styrelsen

Parkering x 3

Det är absolut förbjudet att parkera inne i området på Violgatan. Detta är bara ett problem på ojämna nummer.

Vi har sett att det förekommit nyligen och det skall inte ske.

Vi påminner om att vägen upp till miljöhusen är en gång och cykelväg och således är biltrafik helt förbjuden.

Vi har också fått mail om att parkeringen på ojämna nummer är full på kvällstid, Violgatans samfällighet har 113 garageplatser och 96 parkeringar ute.

Problemet löses om fler parkerar i sitt garage. Och kontrollerar att det bara är boende på Violgatan som parkerar här. Använd ert parkeringskort.

Slutligen har det kommit klagomål om att man (återigen på ojämna nummer) parkerar längs häckar där det inte är en parkeringsruta.

Vi uppmanar alla att sluta med detta och kommer att kontrollera att dessa regler efterföljs.

Styrelsen

Fjärrkontroll till garagen.

Styrelsen får många mail och frågor om fjärrkontroller till garagen.

Fjärrkontrollerna är personliga och om de går sönder så kontaktar ni garageportexperten och köper en ny.

Vid fel på porten skall ni kontakta styrelsen via mail.