Parkering x 3

Det är absolut förbjudet att parkera inne i området på Violgatan. Detta är bara ett problem på ojämna nummer.

Vi har sett att det förekommit nyligen och det skall inte ske.

Vi påminner om att vägen upp till miljöhusen är en gång och cykelväg och således är biltrafik helt förbjuden.

Vi har också fått mail om att parkeringen på ojämna nummer är full på kvällstid, Violgatans samfällighet har 113 garageplatser och 96 parkeringar ute.

Problemet löses om fler parkerar i sitt garage. Och kontrollerar att det bara är boende på Violgatan som parkerar här. Använd ert parkeringskort.

Slutligen har det kommit klagomål om att man (återigen på ojämna nummer) parkerar längs häckar där det inte är en parkeringsruta.

Vi uppmanar alla att sluta med detta och kommer att kontrollera att dessa regler efterföljs.

Styrelsen