Månadsinformation

Detta är den första s.k. månadsinformationen. Meningen är att denna information skall komma en gång per månad med undantag för sommaren och informera efter varje styrelsemöte om vad som händer i området.

Bolagsverket godkände inte våra stadgar och mötesprotokollen var inte undertecknade av ordförande för mötet. Detta är nu åtgärdat och nya handlingar inskickade. Stadgeändringarna var små och anpassade till dagens lagstiftning bl.a. när kallelse till stämma tidigast skulle skickas ut. När vi fått OK från bolagsverket kommer vi att publicera ändringarna i stadgarna. Dessa ändringar behöver inte godkännas av två årsmöten då det enbart rör sig om laganpassning.

Styrelsen har beställt ett luftreningsaggregat (ozon) till miljöhuset, som kommer att installeras i början av maj.

Takläggning på garagen på jämna nummer är påbörjad och takplåten lagd. Kommer att färdigställas i början av maj.

Nya kopplingar o vattenmätare kommer att installeras i början av maj. Vi har varit i kontakt med kommunen och det är vårt ansvar. Kommunen har ansvar till avstängningen i gatan därefter är det vårt ansvar. Det står i kommunens direktiv.

Vi har gått igenom rapporten från elekto-emanuel med konsulten och de skall komma med en mer specifiserad rapport om vad som bör göras.

Miljöhusen fungerar för det mesta bra men ibland blir det överfullt. Det är viktigt att t.ex. wellpapp viks ihop och packas väl. Vi vill dessutom uppmärksamma er på att vi inte har återvinning för batterier eller glödlampor och inte heller diverse elprylar o köksredskap. Vid Forsvägen finns en miljöstation där bl.a. batterier kan lämnas i övrigt hänvisas till återvinningscentralen vid Klovsten eller Barnamossen.

Vi vill påminna er som inte har skickat in medlemsblanketterna än att göra detta snarast.

Styrelsen

 

 

 

Dags för vårstädning!

Vi samlas för vårstädning lördagen den 13/4 kl 10. Längrepresentanterna samlas 9.30 för genomgång av arbetsuppgifterna.

I år ska vi som vanligt göra rent i miljöhusen och städa området där det behövs, försöka kratta ur grus ur gräsmattorna. Garagen skall tvättas och nummerskyltar skall sättas upp. Fotbollsmålen och möblerna till lekplatserna ska ställas ut.

Några ”längpärmar” finns inte längre eftersom motsvarande information finns här på hemsidan. Det är dock viktigt att nycklarna lämnas över till de nya längrepresentanterna.

Som vanligt kommer det att finnas två containrar för brännbart avfall.