Enkät angående brandskyddet

Som vi informerade om i ett tidigare inlägg (se nedan) kommer vi under hösten delta i den nationella kampanjen Aktiv mot brand. Som en del i denna kampanj har vi gjort en enkät som vi hoppas att så många hushåll som möjligt vill delta i.

Syftet med enkäten är att skapa en bild över hur de boende i området utrustat sina hus för att förhindra och begränsa brand. Resultatet av enkäten kommer redovisas här på hemsidan sammanställt i diagramform. Enskilda svar kommer inte redovisas utan enkäten är anonym. Sista dag att delta är den 14:e september.

Du deltar i enkäten genom att följa denna länk. Vi önskar ett svar per fastighet.

Tack för ditt deltagande!

Lägesrapport 11 ventilbyte

Arbetet med påfyllning av värmesystemet är nu klart. Som ni säkert har märkt så har värmen kommit igång i viss utsträckning. Värmen styrs av yttertemperaturen i vår nya värmeväxlare vilket medför att värmen varierar. Rörläggarna återkommer måndagen den 8:e då de skall sätta dit termostaterna hos de som bytt ventiler och injustera dessa. De kommer då att börja i länga 9 och sedan fortsätta med övriga längor enl. samma schema som tidigare.

Styrelsen

Aktiv mot brand

Under hösten kommer vi fokusera på brandskyddet i området. Det är mycket enklare att förebygga en brand än att släcka den. Föreningen deltar därför i den nationella kampanjen Aktiv mot brand. Vi kommer genomföra en informationskampanj, enkätundersökningar och delta i Brandvarnardagen den första december.

Inom en snar framtid kommer vi här på hemsidan lägga ut en enkät som syftar till att skapa en bild över hur de boende i området ser på brandskydd idag. Vi är oerhört tacksamma om så många som möjligt vill fylla i denna enkät! Resultatet kommer ge oss en bild över vad vi behöver fokusera på för att förbättra brandskyddet.

För den som är intresserad av att veta mer om kampanjen Aktiv mot brand rekommenderas denna korta informationsfilm:

 

 

Bredbandsbolaget ny leverantör

Tidigare i år köpte Bredbandsbolaget Tele2:s TV-, bredbandstelefoni- och fiberverksamhet. För oss i området innebär det att vi i mars/april kommer bli överflyttade till Bredbandsbolaget.

Detta kommer innebära vissa förändringar i kanalutbudet, så fort vi har mer information kommer vi uppdatera er via hemsidan.

Lägesrapport 10 ventilbyte

Efter lite försening har rörläggarna nu kommit till länga 3 som blir klar under dagen. På onsdag räknar man med att börja på länga 10. Lappar delas ut ett par dagar innan man vill ha tillgång till fastigheterna. I slutet av nästa vecka beräknar man att kunna sätta på värmen.

Styrelsen

Lägesrapport 9 ventilbyte

Arbetet med luftning och kontroll av ventilerna i klädkammaren har påbörjats.

Arbetet med påfyllning av systemet har nu påbörjats.

Det är viktigt att rörläggarna får tillgång till samtliga fastigheter i längan samtidigt. detta för att kunna kontrollera att det inte läcker i klädkammaren när trycket släpps på.

Då elementen skall luftas ur så skall elementskydd och andra hinder vara borttagna så rörläggarna lätt kommer åt.

Rörläggarna räknar med en länga per dag men det kan bli viss förskjutning i tidsschemat.

Länga 9 måndag, länga 7 tisdag, länga 5 onsdag, länga 3 torsdag, länga 1 fredag. Länga 10 – 2 nästa vecka enl. samma schema.

Rörläggarna kommer att lämna ett besked dagen innan de vill komma in i längan.

Vi behöver komma in i er fastighet under ………………………

Vi kommer med fortlöpande besked om hur det går

Styrelsen

Lägesrapport 8 ventilbyte

Arbetet med ventilbyten har nu återupptagits efter semestern. Rörläggarna håller på att slutföra bytet av huvudventiler i panncentralen. Detta arbete beräknas att vara klart senast fredag då man också släpper på tryck i panncentralen för att kontrollera att allt är tätt och fungerar. På måndag startar man med att fylla på systemet i alla fastigheter. man kommer att börja i länga 9 och därefter 7, 5, 3, 1, 10, 8, 6, 4, och 2. Alla element skall luftas och ventilen i klädkammaren ställas in och kontroll så att allt är tätt. Rörtjänst har två man här nästa vecka och de beräknar att det tar en dag per länga men det kan gå fortare.

Det är viktigt att rörläggarna får tillgång till samtliga fastigheter i längan samtidigt, detta för kontrollen. Då inte alla är hemma så är det viktigt att ni samordnar nycklar. Har ni frågor kan ni kontakta Håkan Bohlin som är ansvarig. tel. 070 7293620

Vi återkommer med fortlöpande information

Styrelsen