Klippning av häckar o träd

Det är viktigt att våra gångar mellan husen inte bara ser snygga ut utan att de inte hindrar framkomligheten. Speciellt till vintern då ibland traktorn som plogar behöver komma fram, men även utryckningsfordon och ibland vi själva. Vissa träd o buskar behöver ansas så de inte sticker ut i gångarna. Det gäller även höjden på vissa häckar som behöver ses över.

Styrelsen