Angående grushögen

Vi har fått några frågor gällande grushögen som placerats mellan jämna nummers garagelänga och nedre parkeringen. Det är kommunal mark, och företaget Farmartjänst har fått kommunens tillstånd att anlägga en plats för att deras fordon som halkbekämpar i närområdet ska kunna fyllas på. Vår förening är en av Farmartjänsts kunder.