Viktig information ang. årsmöten

Som vi indikerade redan i kallelsen så gör rådande omständigheter att vi inte kan hålla årsmöte i vanlig ordning.

Under ett extra styrelsemöte i kväll har styrelsen beslutat att årsmöte kommer hållas måndagen den 30/3, i Kolla områdeslokal i enlighet med kallelsen. Detta för att uppfylla stadgar och formalia. Dagordningen kommer att justeras till att enbart omfatta de punkter som krävs för detta, t.ex. frågan gällande styrelsens ansvarsfrihet och val av en suppleant. Vi tror att mötet därför borde kunna hållas på cirka 10-15 minuter. De diskussionspunkter som nämndes i kallelsen kommer alltså inte diskuteras i detta möte, utan hanteras vid en extra stämma vid ett senare tillfälle, om behov finns. Detsamma gäller punkten ”Övriga frågor” som även den utgår. Inga motioner har inkommit.

Vi uppmanar medlemmar som tillhör riskgrupper att inte delta i mötet. Vi önskar också att den som inte känner sig helt frisk avstår från att delta. Det går bra att ge en fullmakt att rösta till annan medlem (behöver ej ges till annan person i samma hushåll då endast en röst per fastighet ges).

Ovan gäller årsmötena för både Hålabäcks Värmeförening och Violgatans Samfällighetsförening. När protokollen från mötena justerats kommer de att distribueras i era brevlådor samt publiceras på violgatan.se

Det känns tråkigt att inte kunna hålla årsmöte i vanlig ordning, men vi tror att detta är rätt beslut att fatta i det läge samhället befinner sig i just nu.

Styrelsen

4 svar på ”Viktig information ang. årsmöten

 1. Hej,
  Angående regeringens skärpning av begränsning av sammankomster till max 50 personer, 27 mars.
  Hur bestäms urvalet om det kommer fler än 50 personer på måndagens årsmöten?

 2. Hej.
  Det önskas förtydliganden angående informationen på Violgatans hemsida och de genomförda föreningsstämmorna i ekonomiska föreningen samt samfälligheten.

  Precisera vad som menas med ”De diskussionspunkter som nämndes i kallelsen kommer alltså inte diskuteras i detta möte, utan hanteras vid en extra stämma vid ett senare tillfälle, om behov finns”.

  I båda dagordningarna (ekonomiska, samfälligheten) så nämns:

  Punkt 12 Arvoden för det löpande året (ekonomiska föreningen)
  Punkt 7 Ersättning till styrelsen (samfälligheten)

  Frågor:
  Är punkt 12 ersättning till styrelsen för det påbörjade, kommande året 2020?

  Utgår ersättning till både styrelsen i den ekonomiska föreningen och samfälligheten?

  Är den totala kostnaden för styrelsearvoden för båda föreningarna oförändrat jämfört med kostnaden för arvode i den ekonomiska föreningen t ex, 2018, 2019?

  Eller kommer ersättning, som enskilt är lika mycket som ersättningen från den ekonomiska föreningen, utgå till enskild styrelsemedlem i vardera föreningen, dvs dubbelt så stor kostnad avseende parallella arvoden för oss medlemmar?

  • Hej,

   Den ekonomiska föreningen och samfällighetsföreningen har varsin styrelse, som består av samma individer. Vi tar givetvis bara ut ett arvode!

   Samfällighetsföreningen har inga tillgångar och ingen omsättning. I nuläget är det från den ekonomiska föreningen som arvoden utgår, när vi växlar över till samfällighetsföreningen kommer arvoden utgå från den, varvid arvodet upphör från den ekonomiska föreningen.

Kommentarer är stängda.