Ventilbytet slutfört

Byte av ventiler i både panncentralen och i fastigheterna är nu slutfört. Nu återstår isolering av delar av värmerören, vilket kommer att ske under kommande vecka. Därmed har vi gjort vad vi kan för att få en jämnare värmefördelning. När nu värmen är påsläppt så kan det förekomma en del luft i systemet, vilket innebär att en del element ev. behöver luftas.

Vid inspektion har det visas sig att vi har dålig isolering på kallvattnet med kondens som följd. Detta måste åtgärdas men är en ganska kostsam sak då all isolering behöver bytas. Det har dessutom visat sig att en del rör helt saknar isolering vilket är anmärkningsvärt. Isolering kommer att ske i höst eller till våren innan det blir för varmt med kondens som följd.

Styrelsen

 

Stort engagemang!

Sedan några dagar är enkäten angående brandskydd avslutad och stängd. Vi fick in 53 svar. Vi är överväldigade över responsen, den hjälper oss att skapa en förståelse för hur vi kan arbeta vidare med brandskyddet här på Violgatan. Både deltagarantalet och svaren som kommit in visar också att det här är en fråga som engagerar de boende i området.

Som utlovat kommer det sammanställda resultatet publiceras här på violgatan.se lite senare.