Årsmöte

Vårens årsmöte kommer att äga rum onsdagen den 29:e mars kl. 19:00 i Hålabäcksskolans aula. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 27:e februari, då dessa skall vara med i kallelsen.

Styrelsen

Ny port till bord o redskapsförrådet

Vi har installerat en ny port i vårt redskapsförråd där vi bland annat förvarar bord o stolar till utlåning. Nyckel till förrådet finns innanför dörren till vår gemensamma bastu o mangelrum.

Det är viktigt att nyckeln alltid hängs upp på sin plats efter utnyttjande.

Koden till bastuutrymmet finns i vårt miljöhus på anslagstavlan

Detta är den typ av garageport som kan bli aktuell framöver, om vi byter portar på våra gemensamma garage

Styrelsen