2 svar på ”Årsmötesprotokoll

 1. En fråga angående byte av radiatorventiler.

  I ett dokument på denna hemsida finnes att läsa.

  Energimöte 2013, Rapport från energiförsöjningsmötet i Hålabäcksskolan den 4/11

  ”När det gäller ventiler och termostater på radiatorerna så beslutades att det är upp till varje fastighetsägare om han/hon vill göra detta i samband med injusteringsventilerna. Vid genomförandet kommer systemet att tappas ur vilket medför att arbeten bör genomföras samtidigt.”

  Hur skall man tolka det som står årsmötet 2014, paragraf 17, Övriga frågor första meningen
  ”-Planerad….. ………information följer.”

  Är bytet endast gällande de fastigheter som uppgivit sig positiva till detta eller gäller detta alla fastigheter?

  I vilken del gällde det valfritt byte eller obligatoriskt byte – injusteringsventiler , radiatorventiler?

  Ett klargörande vänligen med tillhörande beslutande dokument.

  MVH Robert

 2. Byte av radiatorventiler och -termostater är frivilligt, så länge de fungerar felfritt. Gör de inte detta måste de bytas, enligt föreningens stadgar, §16 (”Medlem är förpliktigad att hålla honom tillhörig hetvattenledning med därtill hörande anordningar i sådant skick att distributionen av hetvatten icke försvåras …”). Byte av injusteringsventiler är obligatoriskt, vilket beslutades på energimötet 2013-11-04.

  Mer information distribuerades i brevlådorna igår.

Kommentarer inaktiverade.