Lägesrapport 7 ventilbyte

Samtliga ventiler som skulle bytas i fastigheterna är nu bytta. Nu tar rörläggarna en välbehövlig semester och återupptar arbetet v 31. De kommer då att byta huvudventilerna i panncentralen och därefter påbörjas påfyllnaden av systemet. Det innebär att rörläggarna behöver ha tillträde till fastigheterna under vecka 32 för att kunna kontrollera att inget läcker. Därefter skall injustering ske och när det är klart så skall slutligen termostaterna monteras.

Styrelsen