Fri yta vid montering av garageportar

Det är viktigt att det är helt fritt 3,5m in i garagen, det gäller hela ytan även på sidorna. Detta för att hantverkarna skall kunna arbeta ordentligt. Om det inte är bortplockat så kommer de inte att montera någon port förrän det är åtgärdat.

Styrelsen