Info parkeringen, jämna

Imorgon har våra grannar på Backsippegatan sin städdag. De planerar då att göra häcken som skiljer Backsippegatan från vår parkering fin. De skulle uppskatta om vi då i möjligaste mån undviker att parkera mot nämnda häck (eller parkerar en bit ifrån häcken), så att de får yta att arbeta på. Detta minskar också risken för att någon bil kommer till skada.