Bevattningsförbud råder

Som väntat har kommunen infört bevattningsförbud. Det innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare.
  • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
  • att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera

Vi ber våra medlemmar att respektera förbudet. Läs mer på kommunens hemsida.