Övergång till nya föreningen

Den första juli tar vi ta ett viktigt kliv in i den nya föreningen. Från och med då flyttar vi över den löpande ekonomin, från den gamla till den nya föreningen. Det innebär att kvartalsavgift från och med då ska betalas in till den nya föreningen. I praktiken blir det dock liten skillnad för medlemmarna då bankgironumret är detsamma, enda skillnaden är att betalningsmottagarens namn är Violgatans Samfällighetsförening. Läs mer här.

Det här är en viktig milstolpe då vi nu är en samfällighetsförening och kan börja fondera medel utan att drabbas av beskattning.