Uppdatering värmen

Dagens aktivitet bestod i att inventera vilka delar som behöver anskaffas och lägga upp en plan för vilka olika hanterverkare som behöver anlitas. Delarna är nu anskaffade och två, tre meter av gången kommer grävas upp imorgon bitti, varefter VVS-gänget kan utföra sitt arbete. Därefter ska rören isoleras och slutligen ska systemet driftsättas.

Vi är hoppfulla att värmen är återställd inom några dagar.