Reparation påbörjas tisdag

Imorgon bitti påbörjas inspektion och reparation av läckan i värmesystemet. Det innebär att området runt den aktuella brunnen i gången utanför länga två sannolikt kommer behöva grävas upp.

När skadan inspekterats bör vi kunna få en uppfattning om när felet kan vara åtgärdat.