Torrt i markerna

Vi vill påminna om att det är torrt i markerna just nu. Därtill har den pågående pollineringen från aspar i området skapat stora ansamlingar av ”ludd”. Under en händelse i området antändes detta ludd (sannolikt genom barns nyfikenhet och oförsiktighet) och eldslågor spred sig längs en häck. Vi vill uppmana till extra försiktighet och vaksamhet vid t ex grillning och påtala var och ens ansvar.

Vänligen

Styrelsen