Enkät om Tele2:s tjänster

Vi har skapat en enkät för att få in åsikter och synpunkter på de tjänster som Tele2 levererar här i området. Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att svara på denna enkät. Enkäten är givetvis helt anonym och varje hushåll kan svara en gång.

Du når enkäten genom denna länk.

Enkäten är öppen t o m 19:e mars.