Kommande kvartalsavgifter

Då vi som tidigare meddelats inte kommer kunna hålla årsstämma innan nästa kvartalsavgift ska betalas in, har styrelsen beslutat att avgiften för kvartal två blir densamma som för tidigare kvartal d.v.s. 7000 kronor. Efter att årsstämman fastställt beloppet på kommande kvartalsavgifter kommer meddelande om detta.

Läs mer om hur kvartalsavgiften betalas här.