SKÄRPNING I MILJÖRUMMEN

En fylld sopsäck med målarfärg, metall, frigolit, matrester, snabbmatskartonger sorteras INTE genom att slänga denna i hushållssoporna!

Miljöhusen är samfällighetens ansvar (styrelsen) och kan till slut leda till att vi får betala felsorteringsavgifter.

Om DU inte vet hur skall sortera avfall kontakta styrelsen så hjälper vi till eller fråga en granne.